OPSTELLINGEN

Het opstellingenwerk laat zien iedereen met elkaar verbonden is en dat wij een onderdeel zijn van een groter geheel. Alles en iedereen heeft een bestaansrecht. Een (familie) opstelling biedt de mogelijkheid tot een effectieve wijze dynamieken en verstrikkingen aan het licht te brengen, oplossingen te vinden en innerlijk te helen. Iedereen draagt verstrikkingen met zich mee, die het leven en jouw functioneren, ernstig kunnen belemmeren.
Deze belemmeringen, patronen en mechanismes, kunnen doorbroken worden, door het zicht- en voelbaar op te stellen wat er op de onderlaag in jouw systeem speelt.
Zodat je vrijer wordt in het denken, voelen en handelen.

* De systemisch- of familie opstelling sessies geven wij in onze praktijk ruimte.

HET FAMILIE SYSTEEM

Ieder mens hoort vanaf zijn geboorte bij een eigen unieke familie en de daarbij diepe verbindingen. De poort tot jouw aardse bestaan zijn je ouders en daarvoor weer je grootouders. Via hen heb je het leven gekregen. Daarom ben je ook verbonden met het grotere systeem waar zij deel van zijn. Je blijft, bewust en onbewust, altijd (innerlijk) lid van dat familiesysteem. Zelf als je geen contact meer hebt met je familie, ze zijn overleden of bijvoorbeeld als je emigreert. 

Je eerste relatie is met hen, waarin je basale gevoelens van vertrouwen en veiligheid al vroeg gevormd worden. Hierin vormen zich ook normen, waarden, opvattingen en beelden over wat we denken dat liefde is. Door je ouders, je familie en je omgeving leer je je plek in het leven in te nemen. Je leert wat ‘goed’ en wat ‘fout’ is. Van hen krijg je liefde mee, zorg en aandacht. Of juist een gebrek daaraan. 

Sommige normen, waarden en invloeden kunnen heel beknellend zijn, die je niet fijn vindt/vond, waar je last van hebt gekregen en nu nog steeds hebt. Zeker als je niet gehoord werd/wordt of als ze niet uitgesproken worden. Zo heb je misschien een opleiding of werk gekozen dat in de lijn ligt van je ouders, maar dat helemaal niet past bij jou. Of andere belemmerende normen die je hebt meegekregen om je vrij te voelen. Jouw waarheid werd wellicht niet (eens) gehoord, niet begrepen of zelf afgestraft. ‘Zo doen wij het, zo hoort het in onze familie’ is een term die vaak geldt in families. Als je je gedraagt zoals je ouders en familie dat wil, hoor je erbij en ben je veilig. 

'We fixen niet vanuit ego,
we ondersteunen heling op zielsniveau'

‘Miranda Volkerink’

WERKWIJZE

In een (familie) opstelling worden de representanten gevraagd om plaatsvervanger te zijn voor diverse (levens)thema’s en personen. Dit kan ook met grondankers en/of (opstelling) poppetjes. De representanten worden intuïtief in de ruimte geplaatst. Op een tot nu toe onverklaarbare wijze opent het (familie) systeem zich vanzelf en krijgen de representanten toegang tot de ervaringen, gevoelens en verhoudingen van de oorspronkelijke thema’s of personen. De dynamieken en verstrikkingen worden zicht- en voelbaar. In de opstellende fase worden oplossingen gezocht door posities en ordening van de representanten te veranderen en door oplossende en bevrijdende uitspraken te gebruiken. Het lot van ieder(een) in het (familie)systeem moet erkend worden. Dit doen we met een open hart, liefdevol en zonder oordeel. Het mee ervaren aan een opstelling van anderen is ook een diepgaande ervaring die inzicht en transformatie kan geven in je eigen (familie) systeem, leven en functioneren. 

We werken veel samen met Miranda Volkerink, jou persoonlijke gids.

'Inzicht komt van binnenuit en laat zich zien!'

Pas als het er mag zijn, kan het transformeren.'

Familie- en gezinsopstelling | Thema opstelling | Samengestelde gezinnen | Relaties